ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ὙΜΕῖΣ ΓᾺΡ ἘΠ' ἘΛΕΥΘΕΡΊᾼ ἘΚΛΉΘΗΤΕ» (ΓΑΛ. 5,13) 1821-2021 ΤΗΣ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

Friday 15 Οκτωβρίου 2021
Πρόσκληση στο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο «Ὑμεῖς γὰρ ἐπ' ἐλευθερίᾳ ἐκλήθητε» (Γαλ. 5,13) 1821-2021 της Κοσμητείας της Θεολογικής Σχολής

Προς το Τμήμα Θεολογίας - γνωστοποίηση  πρόσκλησης  Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ :

Σας προσκαλούμε στο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο με τίτλο: «Ὑμεῖς γὰρ ἐπ' ἐλευθερίᾳ ἐκλήθητε» (Γαλ. 5,13) 1821-2021, το οποίο διοργανώνεται 4 έως 7 Νοεμβρίου 2021 με πρωτοβουλία της Κοσμητείας της Θεολογικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ).

Οι εργασίες του Συνεδρίου θα διεξαχθούν στην Αίθουσα Οπτικοακουστικής  Διδασκαλίας της Θεολογικής Σχολής, Πανεπιστημιούπολη ΕΚΠΑ, Άνω Ιλίσια, Τ.Κ. 15784, Αθήνα.

Σύνδεσμος παρακολούθησης του Συνεδρίου εξ αποστάσεως:
https://us06web.zoom.us/j/8199745806?pwd=V1FicExVZkJoK3Q3THB2c0MvemVMQT09
Δεν απαιτείται κωδικός σύνδεσης

Το Συνέδριο θα μεταδίδεται επίσης ζωντανά στο δίαυλο της Κοσμητείας της Θεολογικής Σχολής στο YouTube
https://www.youtube.com/channel/UCQ_cJ0q8u4VsNgHmeSswk-Q

Το Συνέδριο θα διεξαχθεί με την τήρηση όλων των προβλεπόμενων υγειονομικών πρωτοκόλλων.

Με τιμή
Ο Κοσμήτωρ της Θεολογικής Σχολής
Χρήστος Γ. Καραγιάννης
Αναπλ. Καθηγητής