ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

[ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ] ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΟΥ Ε ΕΞΑΜΗΝΟΥ

Sunday 10 Οκτωβρίου 2021

Τα μαθήματα του 5ου Εξαμήνου "Βάσεις Δεδομένων", "Αλγόριθμοι και Πολυπλοκότητα",  "Βιομηχανική Οργάνωση" και "Διοίκηση Ποιότητας" 
θα ξεκινήσουν την επόμενη εβδομάδα (18/10/2021).

Τα υπόλοιπα μαθήματα θα ξεκινήσουν κανονικά