ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: ΣΥΝΑΡΤΗΣΙΑΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΛΓΕΒΡΕΣ ΤΕΛΕΣΤΩΝ - ΣΤΑΥΡΩΤΑ ΚΑΙ ΗΜΙΣΤΑΥΡΩΤΑ ΓΙΝΟΜΕΝΑ (3η ΔΙΑΛΕΞΗ)

Friday 26 Νοεμβρίου 2021

Παρασκευή, 26Νοεμβρίου 2021

τλος: Σταυρωτά και ημισταυρωτά γινόμενα (crossed and semicrossed products):τρίτη διάλεξη

Ομιλητής: ΗλίαςΚατσούλης(East Carolina University)

Συντεταγμένες σύνδεσης

upatras-gr.zoom.us/j/92616494127

Meeting ID: 926 1649 4127

Passcode: cstaralg

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την η-σελίδα του σεμιναρίου  http://users.uoa.gr/~akatavol/anak2122.html

όπου θα βρείτε τις διαφάνειες και τα video των προηγούμενων διαλέξεων.