ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: ΣΥΝΑΡΤΗΣΙΑΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΛΓΕΒΡΕΣ ΤΕΛΕΣΤΩΝ - ΣΤΑΥΡΩΤΑ ΚΑΙ ΗΜΙΣΤΑΥΡΩΤΑ ΓΙΝΟΜΕΝΑ (2η ΔΙΑΛΕΞΗ)

Friday 19 Νοεμβρίου 2021

 Σεμινάριο: Συναρτησιακή Ανάλυση και Άλγεβρες Τελεστών

(Διαδικτυακά μέσω zoom)

Παρασκευή, 19 Νοεμβρίου 2021

Tίτλος: Σταυρωτά και ημισταυρωτά γινόμενα (crossed and semicrossed products): δεύτερη διάλεξη

Ομιλητής: Ηλίας Κατσούλης (East Carolina University)

συντεταγμένες σύνδεσης

upatras-gr.zoom.us/j/92616494127
Meeting ID: 926 1649 4127

Passcode: cstaralg

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την η-σελίδα του σεμιναρίου

users.uoa.gr/~akatavol/anak2122.html

όπου θα βρείτε τις διαφάνειες και τα video των προηγούμενων διαλέξεων.