ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: ΣΥΝΑΡΤΗΣΙΑΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΛΓΕΒΡΕΣ ΤΕΛΕΣΤΩΝ - ΣΤΑΥΡΩΤΑ ΚΑΙ ΗΜΙΣΤΑΥΡΩΤΑ ΓΙΝΟΜΕΝΑ

Friday 12 Νοεμβρίου 2021 ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ΜΕΣΩ ZOOM

Παρασκευή, 12 Νοεμβρίου 2021
Tίτλος: Σταυρωτά και ημισταυρωτά γινόμενα (crossed and semicrossed products)

Ομιλητής: Ηλίας Κατσούλης (East Carolina University)

ΠΡΟΣΟΧΗ! ΝΕΕΣ συντεταγμένες σύνδεσης

upatras-gr.zoom.us/j/92616494127

Meeting ID: 926 1649 4127
Passcode: cstaralg

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την η-σελίδα του σεμιναρίου users.uoa.gr/~akatavol/anak2122.html