ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: ΣΥΝΑΡΤΗΣΙΑΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΛΓΕΒΡΕΣ ΤΕΛΕΣΤΩΝ - ΜΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΛΓΕΒΡΕΣ VON NEUMANN (4η ΔΙΑΛΕΞΗ)

Friday 05 Νοεμβρίου 2021

Παρασκευή5 Νοεμβρίου 2021, 16:00 Athens time (UTC+3)

τλοςΜια εισαγωγή στις άλγεβρες von Neumann (4η διάλεξη)

Ομιλητής: Δημήτρης Ανδρέου (ΕΚΠΑ)

ΠΡΟΣΟΧΗ! ΝΕΕΣ συντεταγμένες σύνδεσης

https://upatras-gr.zoom.us/j/92616494127?pwd=ay8yNUlEY0lDRDZrWlg1Y1g2WFd5UT09

Meeting ID: 926 1649 4127

Passcode: cstaralg

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την η-σελίδα του σεμιναρίου

http://users.uoa.gr/~akatavol/anak2122.html

όπου θα βρείτε τις διαφάνειες και τα video των προηγούμενων διαλέξεων.