ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ: HIGH-DIMENSIONAL LATENT GAUSSIAN COUNT TIME SERIES

Friday 01 Δεκεμβρίου 2023 WEBEX

Ημερομηνία: Παρασκευή 1εκεμβρίου 2023
Ώρα: 15:00
Τόπος:https://uoa.webex.com/uoa/j.php?MTID=mf78e03e88d3805f2d80f9665a4aab6e0
Oμιλητής:Marie-Christine Düker, Friedrich-Alexander University, Germany
Τίτλος: High-dimensional latent Gaussian count time series
Περίληψη:http://users.uoa.gr/~strevezas/Seminar-Stat-OR/assets/abstracts/marie_dueker_23.pdf

Ιστότοπος Σεμιναρίου:http://users.uoa.gr/~strevezas/Seminar-Stat-OR/