ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ

Παρουσίαση του Διεπιστημονικού Εργαστηρίου  Γλωσσολογία και Διδασκαλία της Γραμματικής

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Σας προσκαλούμε στην παρουσίαση του Διεπιστημονικού Εργαστηρίου της Φιλοσοφικής Σχολής
Γλωσσολογία και Διδασκαλία της Γραμματικής
την Πέμπτη 21 Δεκεμβρίου 2023 στις 12:00 στην Κυψέλη 746.

Εκ μέρους του Εργαστηρίου
Μιχάλης Γεωργιαφέντης & Αγγελική Τσόκογλου
Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας