ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΣΟΥΤΣΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ

Friday 15 Οκτωβρίου 2021

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η κυρία Δήμητρα Τσουτσουλοπούλου, μεταπτυχιακή φοιτήτρια του Π.Μ.Σ. στην Ειδίκευση Στατιστική και Επιχειρησιακή Έρευνα, θα παρουσιάσει τη διπλωματική της εργασία με τίτλο:

«Μέθοδοι Προσομοίωσης σε Προβλήματα Βελτιστοποίησης»

την Παρασκευή 15 Οκτωβρίου 2021, και ώρα 12:00. 

Η παρουσίαση θα γίνει διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας Webex στη διεύθυνση:

https://uoa.webex.com/uoa/j.php?MTID=m75f098c04f4d5e3f9aba1aac06c53ca7 <https://uoa.webex.com/uoa/j.php?MTID=m75f098c04f4d5e3f9aba1aac06c53ca7>


Η τριμελής επιτροπή

Απόστολος Μπουρνέτας (επιβλέπων)
Αντώνης Οικονόμου
Σάμης Τρέβεζας