ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ

Friday 08 Οκτωβρίου 2021

Ο κ. Ιάκωβος-Δαυίδ Οικονομίδης, μεταπτυχιακός φοιτητής του Π.Μ.Σ. στη Στατιστική και Επιχειρησιακή Έρευνα, θα παρουσιάσει τη διπλωματική του εργασία με τίτλο:

«Μελέτη χρόνων διακοπής μέσω της ταυτότητας του Wald και εφαρμογές»

την Παρασκευή, 8 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 6.00μμ διαδικτυακά. Ο σύνδεσμος webex για όποιον ενδιαφέρεται να παρακολουθήσει είναι:

Meeting link:https://uoa.webex.com/uoa/j.php?MTID=m90bd454e9c6df68c586fc3121e596451

Meeting number: 2730 139 2818
Password: QEmrAPSc752

Η τριμελής επιτροπή
Ευτυχία Βαγγελάτου (επιβλέπουσα)
Μιχάλης Μπούτσικας
Δημήτρης Χελιώτης