ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΑΝΑΓΟΡΕΥΣΗ ΕΠΙΤΙΜΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ Κ. ΣΤΑΥΡΟΥ Γ. ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ

Friday 05 Νοεμβρίου 2021

5 Νοεμβρίου 2021

Ακολουθεί η αναγόρευση του Ομότιμου Καθηγητή στο Πανεπιστήμιο της Iowa των Η.Π.Α. Σταύρου Γεωργίου Α. Δεληγιώργη σε επίτιμο διδάκτορα του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Ε.Κ.Π.Α. 

Για την πρόσκληση, παρακαλούμε πατήστε εδώ.